ΔΕΥ-ΠΑΡ: 10:00πμ - 10:00μμ

Ψυχωσωματικά προβλήματα

Πολλά από τα πιο συχνά ιατρικά προβλήματα που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους, έχουν ψυχοσωματική βάση.

Εφ’ όσον έχει αποκλειστεί μια σοβαρή σωματική αιτία (π.χ.εγκεφαλικός όγκος), στις περισσότερες και πιο κοινές περιπτώσεις όπως είναι η ημικρανία και η κεφαλαλγία τάσης, οι ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ή ακόμα και τον κύριο ρόλο.

Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η κατάθλιψη, το άγχος, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου (π.χ. τελειοθηρία, υπερβολική ανταγωνιστικότητα ή τάση να μην εκφράζει τα συναισθήματά του), προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Στο ΙΨΚ προσφέρεται μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση με την συνεργασία ψυχιάτρων ή και ψυχολόγων: διερεύνηση τόσο σωματική όσο και ψυχολογική/ψυχιατρική, ψυχοθεραπευτική παρέμβαση μικρής ή μεγάλης διάρκειας, συμβουλευτική, τεχνικές χαλάρωσης και μείωσης του stress, εξειδικευμένη φαρμακοθεραπεία (μόνο αν είναι απαραίτητη).