Title Image

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Οικογενειακή – Συστημική Ψυχοθεραπεία

Η οικογενειακή – συστημική θεραπευτική προσέγγιση αποτελεί μια κατοχυρωμένη επιστημονικά ψυχοθεραπευπεία, παρά την πολυποικιλότητα και ενίοτε μεγάλη απόκλιση μεταξύ των διαφόρων εκφραστών της, με παράδοση δεκαετιών, ιστορική εξέλιξη, και πολλές επιστημονικές εταιρείες σε διαφορετικές χώρες και ηπείρους που την εκπροσωπούν.  Εφαρμόζεται με επιτυχία, και μάλιστα ως μοντέλο επιλογής, εκεί που άλλες προσεγγίσεις βρίσκουν αδιέξοδο, όπως σε ζευγάρια και οικογένειες με αναφορόμενες δυσκολίες σε κάποιο μέλος τους (π.χ. παιδιά κι εφήβοι με προβλήματα συμπεριφοράς  εναντιώση – παραβατικότητα, ενήλικες με εικόνα απόσυρσης,  διαταραχές πρόσληψης τροφής, χρήση ουσιών – εξάρτηση, προβλήματα υγείας ), καθώς και σε οικογένειες που βρίσκονται σε μετάβαση (δέσμευση, διαζύγιο, απόκτηση παιδιού, απώλειες και πένθος).  Η συστημική προσέγγγιση ως εξέλιξη στη δουλειά των πρώτων οικογενειακών θεραπευτών βρίσκει εφαρμογή τόσο σε άτομα όσο και σε ευρύτερα συστήματα, όπως σχολεία ή εργασιακά πλαίσια, ενώ έχει συμβάλει στη αντιληπτική διευρύνση της έννοιας της θεραπείας ως συν-κατασκευής (κοινωνικός κονστρουκτιβισμός), ιδέες που οδηγούν σε μια κριτική ματιά σε παραδοσιακές θεωρήσεις των προβλημάτων ψυχικής υγείας άλλα και επιβάλλουν κλίμα σεβασμού και συνεργατικότητας μεταξύ θεραπευτή και θεραπευομένων.

Eναρμονισμένο με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Psychotherapy Association, EPA) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association, EFTA) το Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Οικογενειακή – Συστημική Θεραπεία που προσφέρει το Ιατρικό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο στοχεύει στο να παρέχει ολοκληρωμένη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θέλουν να διευρύνουν την κλινική τους ματιά από μια ατομοκεντρική θεώρηση των προβλημάτων σε μια περισσότερο ολιστική οπτική.  Ο συστημικός τρόπος σκέψης  οδηγεί σε μια κατανόηση που ενοποιεί, συμ- περιλαμβάνει και διευρύνει το οπτικό πεδίο του θεραπευτή με συνέπεια να αυξάνει την αποτελεσματικότητα του.

Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα 1400 εκπ. ωρών που συνδέει την θεωρητική κατάρτιση στα πολλά και διαφορετικά μοντέλα οικογενειακής και συστημικής προσέγγισης  με την κλινική εφαρμογή τους σε πλαίσια/ συστήματα, οικογένειες, ζευγάρια και άτομα.  Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στο κλινικό μέρος της εκπαίδευσης μέσα από την παρακολούθηση πολλών ωρών θεραπευτικών συνεδριών στη συνθήκη του μονόδρομου καθρέφτη, την ανάλυση βιντεοσκοπημένων συνεδριών, τη συμμετοχή στη θεραπευτική ομάδα πίσω από το μονόδρομο καθρέφτη, την ανάληψη ρόλου συνθεραπευτή στο πλευρό έμπειρων  θεραπευτών εκπαιδευτών και εν τέλει βασικού θεραπευτή με άμεση και έμμεση εποπτεία από έμπειρους επόπτες.  Επιπλέον, περιλαμβάνει ώρες ομαδικής διαντίδρασης κι εργασίας και ώρες προσωπικής εξέλιξης σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα μοιράζεται σε δύο κύκλους σπουδών:

  1. Εισαγωγή – ευαισθητοποίηση στις συστημικές έννοιες

Απεύθυνεται σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη συστημική προσέγγιση.

  1. Εκπαίδευση που οδηγεί στον τίτλο του οικογενειακού – συστημικού θεραπευτή

Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να ασκήσουν την συστημική προσέγγιση ως θεραπευτικό εργαλείο σε κλινικά πλαίσια.

Γιατί στο Ι.Ψ.Κ. ?

  • Γιατί αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα με εικοσαετή και πλέον εμπειρία, και μεγάλη ομάδα καταξιωμένων εκπαιδευτών, εποπτών και θεραπευτών.
  • Γιατί διαθέτει άρτια υλικοτεχνική υποδομή και μέσα για την πραγματοποίηση του προγράμματος (όπως αίθουσες σεμιναρίων, αίθουσες συνεδριών με μονόδρομο καθρέφτη, οπτικοακουστικά μέσα για παρακολούθηση, ενδοεπικοινωνία και μαγνητοσκόπηση συνεδριών, βιβλιοθήκη και γραμματειακή υποστήριξη.
  • Γιατί δίνει τη δυνατότητα, κατά περίπτωση, ολοκλήρωσης όλου του κλινικού μέρους του προγράμματος εντός του κέντρου.
  • Γιατί είναι ένας χώρος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλο το φάσμα των ηλικιών διαθέτοντας από ιατροπαιδαγωγικό έως ψυχογηριατρικό τμήμα, με μεγάλη ροή προσερχόμενων, λόγω του μεγέθους του. Συνεπώς οι εκπαιδευόμενοι  έρχονται αντιμέτωποι με πολλά και ποικίλα αιτήματα από όλο το φάσμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ζωής.
  • Γιατί εδώ εφαρμόζονται πολλά και διαφορετικά ψυχοθεραπευτικά μοντέλα με κοινό υπόβαθρο μια συνθετική προσέγγιση που έχει ως κύριο γνώμονα τη διευκόλυνση των προσερχομένων για βοήθεια με κάθε τρόπο χωρίς έπαρση και χωρίς ιδεολογικές και θεωρητικές αγκυλώσεις. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευομένοι:
  • εξοικειώνονται καταρχήν στην κλασική ψυχοδιαγνωστική μεθοδολογία, ώστε να καταλήξουν στη συνέχεια στην «ασφαλή» μετακίνηση σε συστημικές περιγραφές των θέματων που προκαλούν την αναζήτηση βοήθειας από τους ενδιαφερόμενους και μετα-μοντέρνες προσεγγίσεις στην αντιμετώπισή τους,
  • εκπαιδεύονται στο να διακρίνουν πότε η οικογενειακή – συστημική προσέγγιση είναι θεραπεία επιλογής σε σχέση με άλλες δυνατότητες, και τέλος
  • συνεργάζονται κι αλληλεπιδρούν με θεραπευτές διαφορετικών προσεγγίσεων για την επίτευξη θεραπευτικής αλλαγής σε κλίμα συνύπαρξης κι αλληλοσεβασμού.

Αξιολογήσεις εκπαιδευομένων

«Σφαιρική εκπαίδευση στην απαραίτητη για κάθε θεραπευτή οικογενειακή -συστημική προσέγγιση. Συνδυασμός θεωρίας αλλά και πράξης από εκπαιδευτές με μεγάλη αφοσίωση και κλινική εμπειρία στο κομμάτι της οικογενειακής θεραπείας.»

Εύη

Το σεμινάριο συνδυάζει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις ,γύρω από την συστημική θεραπεία, με την κλινική πράξη. Οι εκπαιδεύτριες του προγράμματος είναι υποστηρικτικές όσο χρειάζεται ο κάθε εκπαιδευόμενος για να αυτονομηθεί και να αναδείξει το μοναδικό θεραπευτικό του ύφος. Το παραπάνω σεμινάριο, βάζει τις βάσεις για να δουλέψει κάποιος ειδικός ψυχικής υγείας ψυχοθεραπευτικά.

Αντώνης

Ολοκληρωμένη τετραετής εκπαίδευση στη συστημική ψυχοθεραπεία που συνδυάζει τη θεωρία και τις αρχές της οικογενειακής θεραπείας με την κλινική πράξη μέσω του μονόδρομου καθρέφτη.Η καθοδήγηση και το προσωπικό ενδιαφέρον των εξειδικευμένων εκπαιδευτών αποτελούν την βάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ελισάβετ